Skip to content

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse er et finansielt dokument som opsummerer en virksomheds indtægter og udgifter over en given periode, normalt kvartalsvis eller årligt.

Resultatopgørelsen giver et indblik i en virksomheds finansielle sundhed og afslører, om den genererer tilstrækkelige indtægter til at dække sine udgifter og i sidste ende opnå et overskud.

discussion

Typer af resultatopgørelser

Den øverste linje på en resultatopgørelse repræsenterer en virksomheds samlede indtægter, mens den nederste linje angiver virksomhedens nettoindkomst (eller fortjeneste). Resultatopgørelser kan præsenteres på to forskellige måder: som et enkeltstående eller et flertrinsformat.

I et et-trins-formatet lægges alle udgifter sammen og trækkes fra de samlede indtægter for at nå frem til nettoresultatet. I flertrinsformatet præsenteres et mere detaljeret billede, hvor der ses på de forskellige typer af indtægter og udgifter, hvilket giver en bedre forståelse af, hvor virksomheden tjener og taber penge.

Typisk har resultatopgørelsen dog tre hovedafsnit: indtægter, udgifter og overskud. Dine indtægter omfatter alle de penge, som din virksomhed får ind fra salg eller andre kilder. Dine udgifter er alle de omkostninger, der er forbundet med driften af din virksomhed, f.eks. husleje, forsyningsselskaber, inventar og arbejdskraft. Dit overskud er forskellen mellem dine indtægter og udgifter.

Er det vigtigt at få en resultatopgørelse?

Resultatopgørelsen er et vigtigt redskab, som skal bruges både internt og eksternt. Ikke kun til at se virksomhedens indtægter og udgifter over en bestemt periode, men også til at vurdere virksomhedens rentabilitet og konkurrencedygtighed.

Skal du eksempelvis søge finansiering eller investering, vil långivere og investorer gerne se din virksomheds finansielle resultater.

En resultatopgørelse kan også være nyttig i forbindelse med ledelsen af din virksomhed, da den kan hjælpe dig med at følge dine fremskridt og identificere områder, hvor du skal skære ned på omkostningerne. Den kan bruges til at sammenligne en virksomheds økonomiske resultater med konkurrenternes, hvilket kan gøre det lettere at træffe vigtige investeringsbeslutninger.

Faktisk kan en ajourført resultatopgørelse gøre forskellen mellem succes og fiasko.

Man on the phone
discussion

Få hjælp til resultatopgørelse af Stadsrevisionen

For at udarbejde en resultatopgørelse skal du indsamle oplysninger fra din virksomheds regnskaber. Dette omfatter dine salgskvitteringer, fakturaer og kontoudtog, som skal bruges til at generere en rapport. Her er konsekvente regnskabsmetoder vigtige, således opgørelserne bliver mulige at sammenligne.

Alt dette sørger vi for, så du kan bruge dine ressourcer på andre dele af din forretning. Vi implementerer effektive softwareløsninger, på baggrund af hvilke vi kan lave din resultatopgørelse for dig.

Kontakt os i dag til en uforpligtende snak eller på telefonen +45 7060 4004 / mail: kontakt@stadsrevisionen.dk.