Skip to content
fokusomrader

Årsregnskab

Årsregnskaber kan hurtigt blive en uoverskuelig opgave for en virksomhed. Ofte ender man også med at betale for mange penge for at få udarbejdet sit årsregnskab. 

report on phone

Årsregnskab

Hos Stadsrevisionen er vi stolte af vores effektivitet og nøjagtighed. Vi forstår vigtigheden af at udarbejde nøjagtige og opdaterede regnskaber, og vores team af erfarne revisorer er dedikeret til at sikre, at dit årsregnskab er i overensstemmelse med alle relevante love og regler samt overholder eventuelle tidsfrister. Derudover tilbyder vi en konkurrencedygtig prisstruktur, som kan spare dig tusindvis af kroner hvert år. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

På denne side kan du læse mere om årsregnskaber, og hvad vi kan tilbyde dig hos Stadsrevisionen.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

I Danmark kan revisorer selv fastsætte deres priser for deres ydelser. Det betyder, at der er stor variation i prisen på regnskabstjenester. Faktorer som din virksomheds type og størrelse kan have indflydelse på den pris, du bliver opkrævet. Derfor er det vigtigt at lave noget research for at finde det bedste tilbud.  

Det er dog værd at bemærke, at prisen på regnskabstjenester ikke altid er en indikator for kvalitet. Før du vælger en revisor, skal du sørge for at tjekke deres kvalifikationer og erfaring. Ved at tage dig tid til at finde en dygtig og erfaren revisor kan du være sikker på, at du får valuta for pengene.

Hos Stadsrevisionen mener vi, at alle skal have råd til at få professionel hjælp til at udarbejde sit årsregnskab. Derfor tilbyder vi at udarbejde hele dit årsregnskab for 3500 kr. Kontakt os i dag for at få mere at vide om vores tjenester eller for at planlægge en konsultation. 

3.500,- DKK
Pris for udarbejdelse af årsregnskab

report
vores udtagelser

Hvad siger vores kunder om os?

Hvad er et årsregnskab?

En virksomheds årsregnskab er et resumé af virksomhedens finansielle stilling og aktivitet i et regnskabsår. Det giver et overblik over virksomhedens indtægter, udgifter, aktiver og passiver for perioden.

Årsregnskaber udarbejdes på grundlag af årsregnskabsloven. Årsregnskaber udarbejdes typisk af en uafhængig tredjepart, eventuelt en ekstern revisor.

Alle virksomheder skal indsende et årsregnskab, som mindst skal indeholde følgende oplysninger:

 

 • Resultatopgørelse. Dette er virksomhedens indtægter og udgifter.
 • Balance. Dette er virksomhedens aktiver og passiver. 
 • Noter. Der kan fremvises eventuelle noter i årsrapporten vedrørende relevante aktiviteter i det forløbne samt det kommende år. 
 

De to sidstnævnte poster er særligt vigtige for vurderingen af en virksomheds finansielle sundhed. Desuden bidrager fremlæggelsen af årsregnskaber til at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i virksomhederne. Det er derfor vigtigt, at alle virksomheder overholder dette krav.

Hvornår skal årsregnskab afleveres?

Årsregnskabet skal indberettes til Erhvervsstyrelsen inden seks måneder efter regnskabsårets udløb. Dette vil sige i juni måned, medmindre man har et skævt regnskabsår. Hvis virksomheden er en del af en koncern, skal koncernregnskabet afleveres inden tre måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis virksomheden er medlem af en brancheforening, skal årsregnskabet også afleveres til foreningen.

Hvis en virksomhed ikke overholder den frist, som Erhvervsstyrelsen har fastsat, modtager den et påmindelsesbrev med to frister. Den første er på otte dage, hvor hvert medlem af den øverste ledelse vil blive pålagt en bøde, hvis denne frist ikke overholdes.

Den anden frist er efter fire uger, hvorefter Erhvervsstyrelsen kan overdrage virksomheden til skifteretten, som kan tvangsopløse virksomheden. Virksomhederne skal med andre ord sørge for at overholde deres frister, ellers kan det få alvorlige konsekvenser.

Hos Stadsrevisionen forstår vi, at et årsregnskab er et stort ansvar, og vi tager vores rolle alvorligt. Derfor garanterer vi, at dit årsregnskab bliver leveret til tiden. Hvis vi nogensinde overskrider en frist, betaler vi din bøde. På denne måde kan du altid føle dig tryg ved at vælge os.

Hvorfor skal du lave årsregnskab?

Der er en række grunde til, at du skal udarbejde et årsregnskab. For det første er det et lovkrav for alle virksomheder, med undtagelser, at udarbejde og indsende deres regnskaber til Erhvervsstyrelsen hvert år. Dette sikrer, at virksomheden er opdateret og i overensstemmelse med loven.

En anden væsentlig grund til at udarbejde et årsregnskab er, at årsregnskabet er et af de vigtigste redskaber, som virksomheden selv og mulige investorer bruger til at vurdere virksomhedens sundhed og fremtidige muligheder.

Da en sund økonomi er en af hjørnestenene for at vokse som virksomhed, og da årsregnskabet er et billede på virksomhedens økonomi, er årsrapporten altså en gylden mulighed for at kunne forbedre sig i fremtiden.

discussion

Hvorfor er det en god ide at få hjælp?

At få en ekstern revisor til at lave sit årsregnskab har flere fordele. Revisorer er uddannede fagfolk, der er kvalificerede til at lave et årsregnskab. Revisorer kender også lovgivningen ud og ind, og har styr på alle tidsfrister. De kan også hjælpe virksomheder med at finde og rette eventuelle fejl, der kunne ende med at koste virksomheden mange penge. 

Derudover kan revisorer bedre vurdere virksomhedens økonomi objektivt, hvilket er et af kravene i årsregnskabsloven. Det betyder også, at revisorer også bedre er i stand til at give virksomheder råd om, hvordan de kan forbedre deres økonomiske situation. 

Det vil altså sige, at man kan have ro i maven ved at lade en professionel stå for sit årsregnskab.

Årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven blev indført i 1983 for at bidrage til at give et retvisende billede af virksomhedernes finansielle stilling. Loven indeholder en række regler for selskaber og foreninger om, hvordan de skal udarbejde deres årsregnskab, herunder bestemmelser om resultater. Dette sker for at give aktionærer, kreditorer, Erhvervsstyrelsen og andre interessenter nøjagtige oplysninger om virksomhedens økonomi.
discussion

Et Udsnit Af Vores Ydelser

Vores medarbejdere er måske blandt landets bedste rådgivere. 

Hos Stadsrevisionen er kunden i fokus og vi tilbyder nogle af danmarks billigste priser på årsregnskaber, bogføring, revision og rådgivning. 

Vælg en ydelse nedenfor, for at se på mulighederne for dig. 

Årsregnskab

Revisorer med branchespeciale
Revisorer med +8 års erfaring
Årsregnskab Selvangivelse
Én fast lav pris.

Bogføring

Bogholdere med branchespeciale
Bogholdere med +5 års erfaring
Momsregnskab Indberetning
Én fast lav pris.

SKATTERÅDGIVNING

Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt, fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Økonomi styring

En financial controller, er med til at give dig bedre overblik med daglig administration, økonomistyring og giver dig muligheden for at bruge din tid.
På de ting som du brænder for.

EMV Til aps

En skattefri virksomhedsomdannelse sikrer store fordele
1. Undgå personlig hæftelse
2. Spar op til 16% i SKAT
3. Bedre finansieringsvilkår

Revision

ISRS4410, Udvidet Gennemgang og Revision

Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde.

report

Hvilke virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven?

Alle danske virksomheder, som skal udarbejde et årsregnskab, er underlagt årsregnskabsloven. Det betyder, at både store og små virksomheder skal overholde kravene til udarbejdelse af deres årsregnskab. 

Loven har forskellige krav til forskellige typer virksomheder, og disse krav afhænger af virksomhedens størrelse, som går fra A til D. Her er A de mindste virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, og D er de store virksomheder. Det betyder, at jo større virksomheden er, jo strengere er kravene til årsregnskabet.

Enkeltmandsvirksomheder er undtagelsen hvad angår årsregnskab, da de ikke har pligt til at indsende et årsregnskab.

Årsregnskabets grundlæggende forudsætninger

Årsregnskabsloven fastsætter kravene til, hvordan årsregnskaber skal udarbejdes,hvilket kaldes de grundlæggende forudsætninger. 

Disse forudsætninger er klare retningslinjer for, hvad der skal indgå i årsregnskabet samt regler for hvordan den udarbejdes. Uden disse forudsætninger ville det være meget vanskeligt for virksomhederne at udarbejde en nøjagtig og meningsfuld årsrapport. 

Der er altså mange regler, der skal overholdes, når man udarbejder et årsregnskab. Nogle af disse regler kan endda fraviges i særlige tilfælde. Dette indbefatter periodisering, konsistens, bruttoprincippet, formel kontinuitet og reel kontinuitet, som kan fraviges. Dog skal der begrundes for, hvorfor der fraviges fra de grundlæggende forudsætninger samt oplyse om hvad det kan have af fremtidige indvirkninger for virksomheden.

På grund af alle disse regler og fravigelser kan der være en stor fordel i at outsource sit årsregnskab til en ekstern regnskabsafdeling for at undgå forvirring og at man indberetter forkerte oplysninger.

discussion
calculation

Årsregnskabets grundlæggende forudsætninger:

 • Klarhed. I årsrapporten må der ikke være tvetydighed. Alt skal fremgå klart og letforståeligt.
 • Substans. I årsrapporten skal alt indhold have substans. Det er vigtigere at have substans i indholdet end formalia.
 • Væsentlighed. Alt hvad, der er relevant og væsentligt for årsregnskabet skal indgå. Ingen uvæsentlige eller ligegyldige oplysninger skal med.
 • Going concern. I årsrapporten skal der klart og tydeligt stå, om virksomheden forventer at fortsætte i minimum et år efter balancedagen eller ej. 
 • Neutralitet. Alt indhold i årsrapporten skal være neutralt og objektivt, uanset om der har været negative eller positive forhold.
 • Periodisering. I årsrapporten skal alle transaktioner og værdiændringer indskrives, idet de indtræffer. Dette er ligegyldigt, hvornår de betales.
 • Konsistens. Alt i årsrapporten skal være konsekvent. Dette betyder, at både indregningsmetoder og målegrundlag skal være ens.
 • Bruttoværdi. I årsrapporten skal indtægter og udgifter opgøres separat samt at aktiver og passiver skal værdiansættes separat.
 • Formel kontinuitet. I årsrapporten skal primobalancen for regnskabsåret være det samme som ultimobalancen for det foregående regnskabsår. Dog kan der være undtagelser, hvis der eksempelvis har været en fusion.
 • Reel kontinuitet. I årsrapporten skal alt opstilles på samme måde fra år til år og må ikke afvige fra dette.

Få hjælp til at lave dit årsregnskab

Hos Stadsrevisionen er vi stolte af vores erfarne og certificerede medarbejdere. Vores revisorer har i gennemsnit over otte års erfaring hver inden for området, hvilket betyder, at de ved, hvordan man får arbejdet gjort ordentligt og effektivt. Derudover er alle vores revisorer registrerede revisorer. Dette garanterer, at de er kvalificerede til at hjælpe dig med dine specifikke behov. 

Derudover er vi hos Stadsrevisionen specialister frem for generalister. Det betyder, at alle vores revisorer er specialiserede inden for en række forskellige brancher, så du kan være sikker på, at du får hjælp fra en person, der kender din branche ud og ind. 

Hos Stadsrevisionen sørger vi for:

 • Opstilling af årsregnskab
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst
 • Assistance med årsafslutningsposteringer (årlige afskrivninger)
 • Indberetning af selvangivelse
 • Gennemgang af bogholderi og saldobalance

Når vi udarbejder årsregnskaber hjælper vi også med virksomhedens selvangivelse på samme tid. Vi laver også de direkte ejers personlige skatteforhold i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskaber. Dette sikrer, at alle skatter bliver betalt rettidigt og korrekt. Vi tilbyder altså en bred vifte af tjenester, der hjælper virksomheder med at opfylde deres finansielle forpligtelser.

calculation
calculation

Spar penge og tid med Stadsrevisionen

Mange mennesker betaler for meget for deres årsregnskab. Dette skyldes at et årsregnskab er lovpligtigt og derfor ikke formår at undersøge markedet for at finde de bedste tilbud. Hos Stadsrevisionen er vi effektive og kan spare dig tusindvis af kroner og timer om året i forbindelse med udarbejdelsen af dokumentet. Vores faste pris er også kun på 3500 kr.

Du behøver endda slet ikke at komme til et møde med os. Alt foregår online og pr. telefon, og derfor sparer du både tid og penge, når du vælger os til at udarbejde dit årsregnskab. Derudover har vi fokus på at hjælpe dig med at identificere relevante fradrag og optimere dit regnskab, hvilket også vil spare din virksomhed penge. På den måde kan du være sikker på, at du får mest muligt ud af din økonomi.

Skal du samtidig have hjælp til bogføring, kan du spare yderligere, hvis vi klarer både bogføring og årsregnskab for dig.

Så hvis du er på udkig efter professionel og omkostningseffektiv regnskabsservice, så kontakt Stadsrevisionen i dag.

Skal vi også hjælpe dig/jer?

Hos Stadsrevisionen forstår vi, at økonomiske spørgsmål kan være komplekse og ofte skabe forvirring og bekymring. Derfor tilbyder vi en gratis konsultation, så du kan få alle de oplysninger, du har brug for, inden du træffer en beslutning. 

Vi er desuden altid glade for at besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have, så tøv ikke med at kontakte os. Du kan kontakte os på telefon +45 7060 4004 eller via e-mail kontakt@stadsrevisionen.dk

Med vores hjælp kan du være sikker på, at din økonomi er i gode hænder.

calculation