Skip to content
ydelser

Undgå tvangsopløsning

Red dit selskab og undgå tvangsopløsning med hjælp fra Stadsrevisionen.

calculation

Hvad er en tvangsopløsning?

Tvangsopløsning er den juridiske proces, hvorved et selskab afvikles, og dets aktiver fordeles til kreditorerne. Dette kan ske enten frivilligt efter anmodning fra aktionærerne eller ufrivilligt efter en retskendelse.

Frivillig opløsning finder normalt sted, når et selskab ikke længere er rentabelt eller levedygtigt, og aktionærerne er enige om, at det vil være i deres interesse at opløse selskabet. Ufrivillig opløsning sker derimod normalt, når et selskab ikke har opfyldt sine finansielle forpligtelser eller på anden måde har været involveret i ulovlige eller svigagtige aktiviteter.

Når et selskab er blevet opløst, vil dets aktiver blive solgt, og provenuet vil blive brugt til at betale kreditorerne. Eventuelle resterende midler vil blive fordelt til aktionærerne.

vores udtagelser

Hvad siger vores kunder om os?

Hvad er konsekvenserne af en tvangsopløsning?

Den vigtigste konsekvens af en opløsning er, at selskabet ophører med at eksistere. Det betyder, at det ikke længere kan drive virksomhed eller indgå kontrakter. Når et selskab er blevet opløst, kan dets direktører ikke længere handle på selskabets vegne, og alle beslutninger om dets fremtid skal træffes af likvidator. Likvidator kan vælge at fortsætte med at drive virksomheden i en periode for at maksimere afkastet til kreditorerne, men dette er ikke altid muligt eller ønskeligt.

Opløsning kan have en række andre konsekvenser, både for selskabet og dets ledelse. F.eks. vil virksomhedens bankkonti blive indefrosset, og virksomhedens lokaler kan blive beslaglagt. Direktørerne kan også holdes ansvarlige for selskabets gæld og kan blive udelukket fra at fungere som direktører i andre selskaber.

report
vi tilbyder

Flere forskellig ting

Årsregnskab

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected

Bogføring

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected

Selvangivelse

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected

Økonomi styring

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected

Lukning af selvskab

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected

Revision

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected

report

Hvordan kan jeg undgå tvangsopløsning?

Hvis du er direktør i et selskab, der er i økonomiske vanskeligheder, er det vigtigt at handle hurtigt for at forsøge at undgå likvidationsproceduren. Du bør søge professionel rådgivning så hurtigt som muligt for at vurdere dine muligheder og overveje, om det vil være i selskabets og kreditorernes bedste interesse at indgå i frivillig administration eller tvangsopløsning.

Hvis du trues af tvangsopløsning, bør du straks søge juridisk rådgivning.

Tag fat i Stadsrevisionen på telefon på +45 7060 4004 eller send en e-mail på kontakt@stadsrevisionen.dk. Vores eksperter vil hurtigt hjælpe dig videre og rådgive dig igennem hele processen.