Skip to content
ydelser

Lukning af selskab

Der er tre måder hvorpå et IVS, ApS, A/S eller P/S selskab kan lukkes:
  • Betalingserklæring
  • Frivillig/solvent likvidation
  • Tvangsopløsning.
report case

Lukning af selskab med betalingserklæring

Lukkes et selskab med en betalingserklæring, skal kapitalejerne erklære over for Erhvervsstyrelsen, at al gæld er betalt samt at selskabet er opløst. Al gæld omfatter både forfalden og uforfalden gæld. 

Det vil altså sige, at man kan benytte sig af betalingserklæringen, såfremt man ikke har gæld til hverken kreditorer eller ubetalt skat til Skattestyrelsen. 

vores udtagelser

Hvad siger vores kunder om os?

Lukning af selskab med frivillig/solvent likvidation

Frivillig likvidation er en af de måder hvorpå et selskab kan lukkes. Dog er det en proces, der kan tage mange måneder.

Beslutningen om at lukke et selskab ved frivillig likvidation skal træffes på en generalforsamling.

Til denne generalforsamling vælges desuden en likvidator, der skal lede selskabet og samtidig udføre de praktiske opgaver i forbindelse med likvidationen.

I løbet af den frivillige likvidationsproces vil likvidator arbejde på at afvikle virksomhedens anliggender, herunder sælge aktiver og betale gæld.

Når al gæld er betalt, og alle aktiver er solgt, opløses selskabet og ophører med at eksistere.

report case
report case

Lukning af selskab med tvangsopløsning

Et selskab kan blive tvangsopløst, hvis det ikke overholder visse regler. Dette er blandt andet, at man ikke overholder tidsfristen for indberetningen af årsrapporten, selskabet ikke har en revisor eller har lovligt fravalgt en revisor, selskabet ikke har en lovlig ledelse samt andre regler. Overholdes dette ikke, varsles selskabet vedrørende de forhold, som ikke er i orden.

Ændrer selskabet ikke disse overtrædelser, sender Erhvervsstyrelsen besked til skifteretten, som foretager tvangsopløsningen. Herefter bliver den senest registrerede ledelse i virksomheden indkaldt til skifteretten.

Processen med at lukke en virksomhed kan altså være kompliceret og tidskrævende. Derfor er det vigtigt at søge professionel rådgivning, før der træffes nogen foranstaltninger.

Et Udsnit Af Vores Ydelser

Vores medarbejdere er måske blandt landets bedste rådgivere. 

Hos Stadsrevisionen er kunden i fokus og vi tilbyder nogle af danmarks billigste priser på årsregnskaber, bogføring, revision og rådgivning. 

Vælg en ydelse nedenfor, for at se på mulighederne for dig. 

Årsregnskab

Revisorer med branchespeciale
Revisorer med +8 års erfaring
Årsregnskab Selvangivelse
Én fast lav pris.

Bogføring

Bogholdere med branchespeciale
Bogholdere med +5 års erfaring
Momsregnskab Indberetning
Én fast lav pris.

SKATTERÅDGIVNING

Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt, fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Økonomi styring

En financial controller, er med til at give dig bedre overblik med daglig administration, økonomistyring og giver dig muligheden for at bruge din tid.
På de ting som du brænder for.

EMV Til aps

En skattefri virksomhedsomdannelse sikrer store fordele
1. Undgå personlig hæftelse
2. Spar op til 16% i SKAT
3. Bedre finansieringsvilkår

Revision

ISRS4410, Udvidet Gennemgang og Revision

Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde.

Skal vi hjælpe dig med at lukke et selskab?

Hos Stadsrevisionen mener vi, at alle fortjener adgang til økonomisk rådgivning af høj kvalitet, og vi er dedikeret til at levere den til en pris, der er overkommelig for alle.

Alle vores revisorer har stor erfaring i branchen, er registrerede revisorer og har specialiseret sig i en bestemt branche. Dette gør det muligt for os at yde skræddersyet rådgivning, der er relevant for din erhvervssektor. Altså har vi mulighed for at rådgive din virksomhed bedst muligt, hvis du overvejer at lukke eller har brug for anden rådgivning.

Kontakt os i dag for at se, hvordan vi kan hjælpe dig med at få din økonomi på rette spor. Du kan kontakte os på telefon +45 7060 4004 eller via mail kontakt@stadsrevisionen.dk.

report case

Holdingselskab

(APS. IVS)
kr 1,495
Pris
  •  

Driftsselskab

(APS. IVS)
kr 2,495
Pris
  •  

Personligt ejet

(Enkeltmands. I/S)
kr 1,995
Pris
  •