Skip to content

Hvornår skal jeg indberette årsregnskab?

Som virksomhedsejer i Danmark er det vigtigt at holde styr på de mange regler og frister, der gælder for virksomhedens økonomi. En af de mest grundlæggende opgaver er at indberette virksomhedens årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. I dette blogindlæg vil vi gennemgå, hvornår du skal indberette årsregnskab, så du kan undgå bøder og overholde lovgivningen.

Hvornår skal årsregnskabet indberettes?

Fristen for at indberette årsregnskab afhænger af virksomhedens regnskabsår og dens størrelse. Her er de grundlæggende regler:

  1. Regnskabsår: Først og fremmest skal du være opmærksom på, hvornår dit regnskabsår slutter. For de fleste virksomheder følger regnskabsåret kalenderåret, hvilket betyder, at det løber fra den 1. januar til den 31. december. Dog kan virksomheder vælge et forskudt regnskabsår, hvor regnskabsperioden ikke nødvendigvis følger kalenderåret.
  2. Frist for indberetning: Generelt gælder det, at årsregnskabet skal indberettes senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning for større virksomheder (A, B og C-klassificerede virksomheder), mens mindre virksomheder (D-klassificerede virksomheder) har en frist på 4 måneder. Hvis virksomheden har et regnskabsår, der følger kalenderåret, skal årsregnskabet altså indberettes senest den 31. maj (A, B og C-klassificerede virksomheder) eller den 30. april (D-klassificerede virksomheder).
  3. Elektronisk indberetning: Årsregnskabet skal indberettes elektronisk via Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Du skal bruge virksomhedens digitale signatur (NemID) for at logge ind og indberette regnskabet.

Konsekvenser ved manglende eller forsinket indberetning

Hvis du ikke overholder fristen for indberetning af årsregnskab, kan der være økonomiske konsekvenser for din virksomhed. Erhvervsstyrelsen kan udstede bøder for manglende eller forsinket indberetning af årsregnskab. Bødens størrelse afhænger af virksomhedens størrelse og hvor længe indberetningen er forsinket.