Skip to content

Hvad er revision?

Revision kan virke som et uklart begreb for mange, og det er ikke altid lige klart, hvad en revisor egentlig laver. I dette blogindlæg vil vi gøre dig klogere på, hvad revision indebærer, og hvordan en revisor kan hjælpe dig og din virksomhed.

Hvad er revision?

Revision er en systematisk gennemgang og vurdering af en virksomheds økonomiske transaktioner, regnskaber og øvrige finansielle forhold. Formålet med revision er at sikre, at virksomhedens regnskaber giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation, og at regnskaberne overholder de gældende love og regler.

En revisor er en ekspert i regnskabs- og revisionsprincipper og er ofte autoriseret af en relevant myndighed eller organisation. Revisors primære opgave er at gennemgå og vurdere virksomhedens økonomiske forhold og efterfølgende udarbejde en revisionsrapport, der beskriver revisors konklusioner og eventuelle anbefalinger.

Revisors arbejdsopgaver

En revisors arbejdsopgaver kan variere afhængigt af virksomhedens størrelse og branche, men nogle af de mest almindelige opgaver inkluderer:

  1. Kontrol og gennemgang af regnskaber: Revisors hovedopgave er at gennemgå virksomhedens årsregnskab og sikre, at det er korrekt og overholder gældende regler og standarder.
  2. Rådgivning om skat og afgifter: En revisor kan hjælpe med at optimere virksomhedens skatteforhold og sikre, at virksomheden overholder gældende skattelovgivning.
  3. Intern kontrol: Revisors rolle kan også inkludere at vurdere og anbefale forbedringer til virksomhedens interne kontrolsystemer for at minimere risikoen for fejl og svig.
  4. Rådgivning om økonomisk styring: En revisor kan rådgive om budgettering, likviditetsstyring og andre økonomiske aspekter, der er vigtige for virksomhedens drift og vækst.
  5. Due diligence: Revisors ekspertise kan benyttes i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, fusioner og opkøb, hvor revisor kan gennemgå den anden parts økonomiske forhold og identificere eventuelle risici og muligheder.